Zano Building

Giá thuê: 15 USD/m2

Bến Vân Đồn, Phường 5, Quận 4

Diện tích: 22,45,67,134,268 m2

Hướng: Hướng Đông

Giá được cập nhật lại ngày : 20-08-2021

Win Home Lê Thạch

Giá thuê: 15 USD/m2

Lê Thạch, Phường 12, Quận 4

Diện tích: 27,57,90,145,300,700,1.000 m2

Hướng: Hướng Nam

Giá được cập nhật lại ngày : 20-08-2021

Win Home Bến Vân Đồn

Giá thuê: 16 USD/m2

Bến Vân Đồn, Phường 9, Quận 4

Diện tích: 30,60,100,150,300,600 m2

Hướng: Hướng Nam

Giá được cập nhật lại ngày : 20-08-2021

Will Home Hoàng Diệu

Giá thuê: 11 USD/m2

Hoàng Diệu, Phường 12, Quận 4

Diện tích: 32,35,40,50,75,85,100 m2

Hướng: Hướng Bắc

Giá được cập nhật lại ngày : 20-08-2021

Vifolac Building

Giá thuê: 14 USD/m2

Bến Vân Đồn, Phường 9, Quận 4

Diện tích: 150,200,400,600,1.400 m2

Hướng: Hướng Nam

Giá được cập nhật lại ngày : 20-08-2021

Viconship Saigon Building

Giá thuê: 8 USD/m2

Đoàn Văn Bơ, Phường 9, Quận 4

Diện tích: 50,100 m2

Hướng: Hướng Bắc

Giá được cập nhật lại ngày : 20-08-2021

VI Building Nguyễn Khoái

Giá thuê: 10 USD/m2

Nguyễn Khoái, Phường 2, Quận 4

Diện tích: 18,20,50,60 m2

Hướng: Hướng Nam

Giá được cập nhật lại ngày : 20-08-2021

VI Building Khánh Hội

Giá thuê: 9 USD/m2

Khánh Hội, Phường 6, Quận 4

Diện tích: 50,60 m2

Hướng: Hướng Nam

Giá được cập nhật lại ngày : 20-08-2021

Twins Towers 9

Giá thuê: 11 USD/m2

Nguyễn Khoái, Phường 2, Quận 4

Diện tích: 67,70 m2

Hướng: Hướng Đông

Giá được cập nhật lại ngày : 20-08-2021

TSA Building Tôn Đản

Giá thuê: 10 USD/m2

Tôn Đản, Phường 8, Quận 4

Diện tích: 100,284,568,1.136,1.704 m2

Hướng: Hướng Đông

Giá được cập nhật lại ngày : 20-08-2021

Tradincorp Building

Giá thuê: 15 USD/m2

Lê Quốc Hưng, Phường 12, Quận 4

Diện tích: 50,90,120,150,190,200 m2

Hướng: Hướng Bắc

Giá được cập nhật lại ngày : 20-08-2021

Toà nhà Galaxy 9

Giá thuê: 16 USD/m2

Nguyễn Khoái, Phường 1, Quận 4

Diện tích: 50,65,70,95,103 m2

Hướng: Hướng Đông

Giá được cập nhật lại ngày : 20-08-2021