Số tòa nhà: 33

Tòa nhà Minori Building văn phòng cho thuê Quận Hai Bà trưng

Giá thuê: 12 USD/m2

67A Trương Định, Quận Hai Bà trưng

Diện tích: 445 m2

Hướng:

Giá được cập nhật lại ngày : 31-07-2021

Tòa nhà 110 – 112 Bà Triệu văn phòng cho thuê Quận Hai Bà trưng

Giá thuê: 13 USD/m2

110-112 Bà Triệu, Quận Hai Bà trưng

Diện tích: 180 m2

Hướng:

Giá được cập nhật lại ngày : 31-07-2021

Tòa Nhà Coma Building văn phòng cho thuê Quận Hai Bà trưng

Giá thuê: 10 USD/m2

125D Minh Khai, Quận Hai Bà trưng

Diện tích: 420 m2

Hướng:

Giá được cập nhật lại ngày : 31-07-2021

Tòa nhà V Building văn phòng cho thuê Quận Hai Bà trưng

Giá thuê: 28 USD/m2

125-127

Diện tích:

Hướng:

Giá được cập nhật lại ngày : 31-07-2021

Tòa Nhà Gelex Tower văn phòng cho thuê Quận Hai Bà trưng

Giá thuê: 26 USD/m2

Lê Đại Hành, Quận Hai Bà trưng

Diện tích: 600 m2

Hướng:

Giá được cập nhật lại ngày : 31-07-2021

Tòa Nhà Kinh Đô Tower văn phòng cho thuê Quận Hai Bà trưng

Giá thuê: 13 USD/m2

93 Lò Đúc, Quận Hai Bà trưng

Diện tích: 1.585 m2

Hướng:

Giá được cập nhật lại ngày : 31-07-2021

Tòa Nhà Ruby Plaza văn phòng cho thuê Quận Hai Bà trưng

Giá thuê: 25 USD/m2

Lê Ngọc Hân, Quận Hai Bà trưng

Diện tích: 545 m2

Hướng:

Giá được cập nhật lại ngày : 31-07-2021

Tòa Nhà Số 9 Tô Hiến Thành văn phòng cho thuê Quận Hai Bà trưng

Giá thuê: 10 USD/m2

9 Tô Hiến Thành, Quận Hai Bà trưng

Diện tích: 236 m2

Hướng:

Giá được cập nhật lại ngày : 31-07-2021

Tòa Nhà Việt Hồng văn phòng cho thuê Quận Hai Bà trưng

Giá thuê: 14 USD/m2

Trần Nhân Tông, Quận Hai Bà trưng

Diện tích: 141 m2

Hướng:

Giá được cập nhật lại ngày : 31-07-2021

Tòa Nhà Công Ty CPXD Số 1 Hà Nội văn phòng cho thuê Quận Hai Bà trưng

Giá thuê: 19 USD/m2

59 Quang Trung, Quận Hai Bà trưng

Diện tích: 321 m2

Hướng:

Giá được cập nhật lại ngày : 31-07-2021

Tòa Nhà VTC Online văn phòng cho thuê Quận Hai Bà trưng

Giá thuê: 11 USD/m2

18 Tam Trinh, Quận Hai Bà trưng

Diện tích: 1.500 m2

Hướng:

Giá được cập nhật lại ngày : 31-07-2021

Toà nhà Prime Centre văn phòng cho thuê Quận Hai Bà trưng

Giá thuê: 30 USD/m2

53 Quang Trung, Quận Hai Bà trưng

Diện tích: 460 m2

Hướng:

Giá được cập nhật lại ngày : 31-07-2021

Số tòa nhà: 33