Yến Vàng Building

Giá thuê: 17 USD/m2

Nguyễn Văn Hưởng, Phường Thảo Điền, Quận 2

Diện tích: 70,150,350,700 m2

Hướng: Hướng Đông

Giá được cập nhật lại ngày : 20-08-2021

Xi Riverview Palace

Giá thuê: 12 USD/m2

Nguyễn Văn Hưởng, Phường Thảo Điền, Quận 2

Diện tích: 80,100,150,200,300,500 m2

Hướng: Hướng Bắc

Giá được cập nhật lại ngày : 20-08-2021

Win Home Trần Não

Giá thuê: 12 USD/m2

Trần Não, Phường Bình An, Quận 2

Diện tích: 50,100,150,200,400 m2

Hướng: Hướng Đông

Giá được cập nhật lại ngày : 20-08-2021

Win Home Lương Định Của

Giá thuê: 12 USD/m2

Lương Định Của, Phường Bình Khánh, Quận 2

Diện tích: 30,50,70,120 m2

Hướng: Chưa Xác Định

Giá được cập nhật lại ngày : 20-08-2021

Win Home Đường Số 5

Giá thuê: 14 USD/m2

Đường số 5, Phường An Phú, Quận 2

Diện tích: 30,50,80,90,150 m2

Hướng: Hướng Bắc

Giá được cập nhật lại ngày : 20-08-2021

Win Home Đường Số 12

Giá thuê: 12 USD/m2

Đường số 12, Phường Bình An, Quận 2

Diện tích: 25,51,76,152,228,304 m2

Hướng: Hướng Đông

Giá được cập nhật lại ngày : 20-08-2021

Win Home Đường Số 2 Trần Não

Giá thuê: 12 USD/m2

Trần Não, Phường Bình An, Quận 2

Diện tích: 35,50,59,92,151,302,604 m2

Hướng: Hướng Nam

Giá được cập nhật lại ngày : 20-08-2021

Win Home 13C Trần Não

Giá thuê: 13 USD/m2

Đường số 12, Trần Não, Phường Bình An, Quận 2

Diện tích: 20,30,60– 90,200 m2

Hướng: Hướng Đông

Giá được cập nhật lại ngày : 20-08-2021

WeUp Building

Giá thuê: 10 USD/m2

Đường số 12, Trần Não, Phường Bình An, Quận 2

Diện tích: 25,51,76,152,228,304 m2

Hướng: Hướng Đông

Giá được cập nhật lại ngày : 20-08-2021

Win Home 13B Trần Não

Giá thuê: 10 USD/m2

Đường số 12, Phường Bình An, Quận 2

Diện tích: 40,50,90,200 m2

Hướng: Hướng Đông

Giá được cập nhật lại ngày : 20-08-2021

Vũ Tông Phan Office Building

Giá thuê: 15 USD/m2

Vũ Tông Phan, Phường An Phú, Quận 2

Diện tích: 50,100,200,400,800,1000

Hướng: Hướng Bắc

Giá được cập nhật lại ngày : 20-08-2021

VietReal Building

Giá thuê: 11 USD/m2

Trần Não, Phường An Khánh, Quận 2

Diện tích: 18,28,50 m2

Hướng: Hướng Đông

Giá được cập nhật lại ngày : 20-08-2021