Xuân Hồng Building

Giá thuê: 8 USD/m2

Xuân Hồng, Phường 12, Quận Tân Bình

Diện tích: 50,100,150 m2

Hướng: Hướng Đông

Giá được cập nhật lại ngày : 20-08-2021

Xuân Trường Building 2

Giá thuê: 10 USD/m2

Cộng Hòa, Phường 12, Quận Tân Bình

Diện tích: 40,60,100,150 m2

Hướng: Hướng Nam

Giá được cập nhật lại ngày : 20-08-2021

Xuân Hồng BB Building

Giá thuê: 7 USD/m2

Xuân Hồng, Phường 12, Quận Tân Bình

Diện tích: 35,75,150,350 m2

Hướng: Hướng Đông

Giá được cập nhật lại ngày : 20-08-2021

Win Home Yên Thế

Giá thuê: 9 USD/m2

Yên Thế, Phường 2, Quận Tân Bình

Diện tích: 28,50,56 m2

Hướng: Hướng Nam

Giá được cập nhật lại ngày : 20-08-2021

Win Home Nguyễn Thái Bình

Giá thuê: 11 USD/m2

Nguyễn Thái Bình, Phường 12, Quận Tân Bình

Diện tích: 62,85,100 m2

Hướng: Hướng Bắc

Giá được cập nhật lại ngày : 20-08-2021

Win Home Phan Đình Giót

Giá thuê: 14 USD/m2

Phan Đình Giót, Phường 2, Quận Tân Bình

Diện tích: 83,90,100,135– 225– 235 m2

Hướng: Hướng Nam

Giá được cập nhật lại ngày : 20-08-2021

Win Home Bạch Đằng 3

Giá thuê: 11 USD/m2

Bạch Đằng, Phường 2, Quận Tân Bình

Diện tích: 10,18,34,40,80,120,160,200 m2

Hướng: Hướng Đông

Giá được cập nhật lại ngày : 20-08-2021

Win Home Bạch Đằng

Giá thuê: 10 USD/m2

Bạch Đằng, Phường 2, Quận Tân Bình

Diện tích: 32,39,78 m2

Hướng: Hướng Đông

Giá được cập nhật lại ngày : 20-08-2021

Win Home Bạch Đằng 2

Giá thuê: 11 USD/m2

Bạch Đằng, Phường 2, Quận Tân Bình

Diện tích: 15,20,35,55,114,228,456,684 m2

Hướng: Hướng Đông

Giá được cập nhật lại ngày : 20-08-2021

WE Office Cộng Hòa

Giá thuê: 8 USD/m2

Cộng Hòa, Phường 4, Quận Tân Bình

Diện tích: 10,16,27,30,40,46,71,110 m2

Hướng: Hướng Bắc

Giá được cập nhật lại ngày : 20-08-2021

WE Office Lê Bình

Giá thuê: 9 USD/m2

Lê Bình, Phường 4, Quận Tân Bình

Diện tích: 16,25,33,50 m2

Hướng: Hướng Bắc

Giá được cập nhật lại ngày : 20-08-2021

Western Building

Giá thuê: 16 USD/m2

Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình

Diện tích: 60,100,130 m2

Hướng: Hướng Đông

Giá được cập nhật lại ngày : 20-08-2021