Số tòa nhà: 37

World Steel Building

Giá thuê: 13 USD/m2

Lê Thúc Hoạch, Phường Phú Thọ Hòa, Quận Tân Phú

Diện tích: 50,100,200,500 m2

Hướng: Hướng Bắc

Giá được cập nhật lại ngày : 20-08-2021

Victoria Building

Giá thuê: 8 USD/m2

Luỹ Bán Bích, Phường Phú Thọ Hoà, Quận Tân Phú

Diện tích: 30,50,80,160,320,700 m2

Hướng: Hướng Đông

Giá được cập nhật lại ngày : 20-08-2021

Trung Đông Plaza

Giá thuê: 9 USD/m2

Trịnh Đình Thảo, Phường Hòa Thạnh, Quận Tân Phú

Diện tích: 600,800,1000,1500,2000 m2

Hướng: Hướng Bắc

Giá được cập nhật lại ngày : 20-08-2021

Tòa nhà 763 Lũy Bán Bích

Giá thuê: 10 USD/m2

Lũy Bán Bích, Phường Phú Thọ Hòa, Quận Tân Phú

Diện tích: 62,124,248,445 m2

Hướng: Hướng Đông

Giá được cập nhật lại ngày : 20-08-2021

Thanh Thảo Building

Giá thuê: 12 USD/m2

Chế Lan Viên, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú

Diện tích: 50,70,100,120,150 m2

Hướng: Hướng Đông

Giá được cập nhật lại ngày : 20-08-2021

Tây Thạnh Building

Giá thuê: 12 USD/m2

Tây Thạnh, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú

Diện tích: 70,140 m2

Hướng: Hướng Đông

Giá được cập nhật lại ngày : 20-08-2021

Tân Sơn Nhì Building

Giá thuê: 13 USD/m2

Tân Sơn Nhì, Phường Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú

Diện tích: 5,14,18,35,89,178 m2

Hướng: Hướng Đông

Giá được cập nhật lại ngày : 20-08-2021

Success Building

Giá thuê: 4 USD/m2

Gò Dầu, Phường Tân Quý, Quận Tân Phú

Diện tích: 30,50,70,120 m2

Hướng: Hướng Bắc

Giá được cập nhật lại ngày : 20-08-2021

ResGreen Tower

Giá thuê: 11 USD/m2

Thoại Ngọc Hầu, Phường Hòa Thạnh, Quận Tân Phú

Diện tích: 140,165,180,690 m2

Hướng: Hướng Bắc

Giá được cập nhật lại ngày : 20-08-2021

Melody Residences

Giá thuê: 8 USD/m2

Âu Cơ, Phường Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú

Diện tích: 105,118,205 m2

Hướng: Hướng Bắc

Giá được cập nhật lại ngày : 20-08-2021

M.G Building Bờ Bao Tân Thắng

Giá thuê: 12 USD/m2

Bờ Bao Tân Thắng, Phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú

Diện tích: 100,200,300,500,1000 m2

Hướng: Hướng Nam

Giá được cập nhật lại ngày : 20-08-2021

KES Building

Giá thuê: 9 USD/m2

Lê Khôi, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú

Diện tích: 100,200,300 m2

Hướng: Hướng Tây

Giá được cập nhật lại ngày : 20-08-2021

Số tòa nhà: 37