Số tòa nhà: 15

Tyrex Building

Giá thuê: 6 USD/m2

Đường 9A, Xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh

Diện tích: 150,300,450

Hướng: Hướng Đông

Giá được cập nhật lại ngày : 20-08-2021

TP-Office

Giá thuê: 10 USD/m2

Đường 9A, Xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh

Diện tích: 52,65,147 m2

Hướng: Hướng Tây

Giá được cập nhật lại ngày : 20-08-2021

Tòa nhà Asian Holding

Giá thuê: 5 USD/m2

Đường 9A, Xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh

Diện tích: 150,300,500,750,1.000 m2

Hướng: Hướng Đông

Giá được cập nhật lại ngày : 20-08-2021

Satra Phạm Hùng

Giá thuê: 7 USD/m2

Phạm Hùng, Xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh

Diện tích: 100,186,259 m2

Hướng: Hướng Bắc

Giá được cập nhật lại ngày : 20-08-2021

Saigon Mia

Giá thuê: 12 USD/m2

Đường 9A, Xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh

Diện tích: 100,150,200,250 m2

Hướng: Hướng Đông

Giá được cập nhật lại ngày : 20-08-2021

Osman Land

Giá thuê: 9 USD/m2

Đường 9A, Xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh

Diện tích: 20,30,50 m2

Hướng: Hướng Tây

Giá được cập nhật lại ngày : 20-08-2021

Hồng Lĩnh Plaza

Giá thuê: 3 USD/m2

Đường 9A, KDC Trung Sơn, Xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh

Diện tích: 80,97,115,1.000 m2

Hướng: Hướng Đông

Giá được cập nhật lại ngày : 20-08-2021

Hoàng Tháp Plaza

Giá thuê: 11 USD/m2

Đường 9A, Xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh

Diện tích: 300,600,1.270 m2

Hướng: Hướng Đông

Giá được cập nhật lại ngày : 20-08-2021

Green Stream Building

Giá thuê: 7 USD/m2

Đường Số 8, Xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh

Diện tích: 20,30,60,100,150 m2

Hướng: Hướng Bắc

Giá được cập nhật lại ngày : 20-08-2021

Auntex Building

Giá thuê: 6 USD/m2

Đường 9A, Xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh

Diện tích: 152,304,456 m2

Hướng: Hướng Đông

Giá được cập nhật lại ngày : 20-08-2021

9A Building

Giá thuê: 4 USD/m2

Đường 9A, Xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh

Diện tích: 150,300,450,600,750 m2

Hướng: Hướng Đông

Giá được cập nhật lại ngày : 20-08-2021

Tòa Nhà SISC Building

Giá thuê: 11 USD/m2

Đường 9A, Xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh

Diện tích: 30, 50, 100, 200, 500 m2

Hướng: Hướng Đông Nam

Giá được cập nhật lại ngày : 12-08-2021

Số tòa nhà: 15