Y12 Hồng Lĩnh Building

Giá thuê: 14 USD/m2

Hồng Lĩnh, Phường 15, Quận 10

Diện tích: 80,95,120,290 m2

Hướng: Hướng Bắc

Giá được cập nhật lại ngày : 20-08-2021

Xi Grand Court

Giá thuê: 9 USD/m2

Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10

Diện tích: 69,74,87,150,500,2000 m2

Hướng: Hướng Nam

Giá được cập nhật lại ngày : 20-08-2021

Win Home Sư Vạn Hạnh

Giá thuê: 13 USD/m2

Sư Vạn Hạnh, Phường 12, Quận 10

Diện tích: 30,110,140 m2

Hướng: Hướng Bắc

Giá được cập nhật lại ngày : 20-08-2021

Wilona Tower

Giá thuê: 11 USD/m2

Sư Vạn Hạnh, Phường 12, Quận 10

Diện tích: 50,150,200,300 m2

Hướng: Hướng Bắc

Giá được cập nhật lại ngày : 20-08-2021

Vincom Plaza Ba Tháng Hai

Giá thuê: 15 USD/m2

Ba Tháng Hai, Phường 11, Quận 10

Diện tích: 97,170,350,400,1.500 m2

Hướng: Hướng Bắc

Giá được cập nhật lại ngày : 20-08-2021

Viettel Store

Giá thuê: 12 USD/m2

Ba Tháng Hai, Phường 12, Quận 10

Diện tích: 180,360,720,1440 m2

Hướng: Hướng Bắc

Giá được cập nhật lại ngày : 20-08-2021

VI Office Tô Hiến Thành

Giá thuê: 13 USD/m2

Tô Hiến Thành, Phường 12, Quận 10

Diện tích: 100 m2

Hướng: Hướng Đông

Giá được cập nhật lại ngày : 20-08-2021

VI Building Tô Hiến Thành

Giá thuê: 11 USD/m2

Tô Hiến Thành, Phường 13, Quận 10

Diện tích: 20,40,60,100,120 m2

Hướng: Hướng Bắc

Giá được cập nhật lại ngày : 20-08-2021

Vi An Office

Giá thuê: 13 USD/m2

Cách Mạng Tháng Tám, Phường 12, Quận 10

Diện tích: 50,70,120,240 m2

Hướng: Hướng Đông

Giá được cập nhật lại ngày : 20-08-2021

V.I.E Building

Giá thuê: 11 USD/m2

Điện Biên Phủ, Phường 11, Quận 10

Diện tích: 47,112 m2

Hướng: Hướng Nam

Giá được cập nhật lại ngày : 20-08-2021

TSA Building Hòa Hưng

Giá thuê: 11 USD/m2

Hòa Hưng, Phường 13, Quận 10

Diện tích: 35,40,70,100,120 m2

Hướng: Hướng Bắc

Giá được cập nhật lại ngày : 20-08-2021

Trần Nhân Tôn Building

Giá thuê: 12 USD/m2

Trần Nhân Tôn, Phường 2, Quận 10

Diện tích: 20,40,60,120 m2

Hướng: Chưa Xác Định

Giá được cập nhật lại ngày : 20-08-2021