Số tòa nhà: 3

Văn Phòng Hồ Gươm Plaza văn phòng cho thuê Quận Hà Đông

Giá thuê: 11 USD/m2

Trần Phú, Quận Hà Đông

Diện tích: 1.000 m2

Hướng:

Giá được cập nhật lại ngày : 31-07-2021

The Pride Tố Hữu văn phòng cho thuê Hà Nội

Giá thuê: 15 USD/m2

Tố Hữu, Quận Hà Đông

Diện tích: 1.000 m2

Hướng:

Giá được cập nhật lại ngày : 31-07-2021

Nam Cường Building văn phòng cho thuê Quận Hà Đông

Giá thuê: 9 USD/m2

4 Tố Hữu, Quận Hà Đông

Diện tích: 1.058 m2

Hướng:

Giá được cập nhật lại ngày : 31-07-2021

Số tòa nhà: 3