Số tòa nhà: 11

Ruby Tower

Giá thuê: 7 USD/m2

Đường Dương Bá Trạc, Phường 1, Quận 8

Diện tích: 50,160,320,640,960 m2

Hướng: Hướng Tây

Giá được cập nhật lại ngày : 20-08-2021

Green River Building

Giá thuê: 20 USD/m2

Phạm Thế Hiển, Phường 6, Quận 8

Diện tích: 195,220,330,476,1085,2889 m2

Hướng: Hướng Bắc

Giá được cập nhật lại ngày : 20-08-2021

Gonsa Building

Giá thuê: 8 USD/m2

Võ Liêm Sơn, Phường 4, Quận 8

Diện tích: 144,288,576,1008 m2

Hướng: Hướng Đông

Giá được cập nhật lại ngày : 20-08-2021

Tòa Nhà Ngô Han Building

Giá thuê: 10 USD/m2

Võ Văn Kiệt, Phường 16, Quận 8

Diện tích: 30, 50, 100, 200 m2

Hướng: Hướng Đông Bắc

Giá được cập nhật lại ngày : 12-08-2021

Tòa Nhà The Avila

Giá thuê: 8 USD/m2

An Dương Vương, Phường 16, Quận 8

Diện tích: 30, 50 ,100, 200 m2

Hướng: Hướng Đông Nam

Giá được cập nhật lại ngày : 12-08-2021

Tòa Nhà Tinh Anh Buiding

Giá thuê: 10 USD/m2

Đường Phạm Thế Hiển, Phường 4, Quận 8

Diện tích: 30, 50, 100, 200 m2

Hướng: Hướng Đông Bắc

Giá được cập nhật lại ngày : 12-08-2021

Tòa Nhà Topaz City

Giá thuê: 9 USD/m2

Đường Cao Lỗ, Phường 4, Quận 8

Diện tích: 50, 100, 200, 500, 1000 m2

Hướng: Hướng Tây

Giá được cập nhật lại ngày : 12-08-2021

Tòa Nhà Trang Lê Building

Giá thuê: 10 USD/m2

Đường Dương Bá Trạc, Phường 2, Quận 8

Diện tích: 50, 70, 100, 200, 400 m2

Hướng: Hướng Nam

Giá được cập nhật lại ngày : 12-08-2021

Tòa Nhà Prudential Plaza

Giá thuê: 8 USD/m2

Đường Bến Cần Giuộc, Phường 11, Quận 8

Diện tích: 30, 50, 100, 200, 500 m2

Hướng: Hướng Đông Nam

Giá được cập nhật lại ngày : 12-08-2021

Tòa Nhà PTH Buiding

Giá thuê: 8 USD/m2

Đường Phạm Thế Hiển, Phường 5, Quận 8

Diện tích: 30, 50, 100, 200 m2

Hướng: Hướng Đông Nam

Giá được cập nhật lại ngày : 12-08-2021

Tòa nhà Nguyễn Lâm Tower cho thuê văn phòng Quận 8

Giá thuê: 13 USD/m2

133 Dương Bá Trạc, Phường 1, Quận 8

Diện tích: 60, 100, 150, 220, 350m²

Hướng: Hướng Tây Nam

Giá được cập nhật lại ngày : 27-07-2021

Số tòa nhà: 11