Win Home Trần Xuân Soạn

Giá thuê: 10 USD/m2

Trần Xuân Soạn, Phường Tân Hưng, Quận 7

Diện tích: 40,45,65,70,135 m2

Hướng: Hướng Bắc

Giá được cập nhật lại ngày : 20-08-2021

Win Home Nguyễn Thị Thập

Giá thuê: 13 USD/m2

Nguyễn Thị Thập, Phường Tân Quy, Quận 7

Diện tích: 74,78,100,122,244,366 m2

Hướng: Hướng Nam

Giá được cập nhật lại ngày : 20-08-2021

Win Home HTP

Giá thuê: 8 USD/m2

Huỳnh Tấn Phát, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7

Diện tích: 55,115,170,340 m2

Hướng: Hướng Tây

Giá được cập nhật lại ngày : 20-08-2021

Win Home Huỳnh Tấn Phát

Giá thuê: 5 USD/m2

Huỳnh Tấn Phát, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7

Diện tích: 67,134,201,268 m2

Hướng: Hướng Tây

Giá được cập nhật lại ngày : 20-08-2021

VPMilk Building

Giá thuê: 10 USD/m2

Nguyễn Thị Thập, Phường Tân Phú, Quận 7

Diện tích: 50,120,190,290,580,1.160,2.030 m2

Hướng: Hướng Bắc

Giá được cập nhật lại ngày : 20-08-2021

VI Office Lê Văn Lương

Giá thuê: 8 USD/m2

Lê Văn Lương, Phường Tân Phong, Quận 7

Diện tích: 100,200,500 m2

Hướng: Hướng Bắc

Giá được cập nhật lại ngày : 20-08-2021

UOA Tower

Giá thuê: 20 USD/m2

Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7

Diện tích: 300,600,900,1.000,1.272,2.300 m2

Hướng: Hướng Nam

Giá được cập nhật lại ngày : 20-08-2021

Twins Building Nguyễn Bính

Giá thuê: 7 USD/m2

Nguyễn Bính, Phường Tân Phong, Quận 7

Diện tích: 50,80,100,150,200 m2

Hướng: Chưa Xác Định

Giá được cập nhật lại ngày : 20-08-2021

Trung Huy Building

Giá thuê: 13 USD/m2

Đường D1, Phường Tân Hưng, Quận 7

Diện tích: 50,115,165 m2

Hướng: Hướng Đông

Giá được cập nhật lại ngày : 20-08-2021

Trang Đài Building

Giá thuê: 9 USD/m2

Đường D1, Phường Tân Hưng, Quận 7

Diện tích: 300,600,900 m2

Hướng: Hướng Đông

Giá được cập nhật lại ngày : 20-08-2021

Trang Nguyễn Building

Giá thuê: 8 USD/m2

Nguyễn Thị Thập, Phường Tân Hưng, Quận 7

Diện tích: 500 m2

Hướng: Hướng Nam

Giá được cập nhật lại ngày : 20-08-2021

Toong Phú Mỹ Hưng

Giá thuê: 12 USD/m2

Tân Phú, Phường Tân Phú, Quận 7

Diện tích: 50,70,150,252,402 m2

Hướng: Hướng Bắc

Giá được cập nhật lại ngày : 20-08-2021