Số tòa nhà: 14

Villa Park Quận 9

Giá thuê: 6 USD/m2

Bưng Ông Thoàn, Phường Phú Hữu, Quận 9

Diện tích: 250,500,800,1.150 m2

Hướng: Hướng Bắc

Giá được cập nhật lại ngày : 20-08-2021

Tú Xương Building

Giá thuê: 6 USD/m2

Tú Xương, Phường Hiệp Phú, Quận 9

Diện tích: 125,251,376 m2

Hướng: Hướng Nam

Giá được cập nhật lại ngày : 20-08-2021

Tòa nhà 108 Đường 410

Giá thuê: 3 USD/m2

Đường 410, Phường Phước Long A, Quận 9

Diện tích: 100,200,300 m2

Hướng: Hướng Bắc

Giá được cập nhật lại ngày : 20-08-2021

Tòa nhà 112-114 Đường 410

Giá thuê: 6 USD/m2

Đường 410, Phường Phước Long A, Quận 9

Diện tích: 140,280 m2

Hướng: Hướng Bắc

Giá được cập nhật lại ngày : 20-08-2021

Thái Sơn Building

Giá thuê: 6 USD/m2

Nguyễn Duy Trinh, Phường Phú Hữu, Quận 9

Diện tích: 617 m2

Hướng: Hướng Bắc

Giá được cập nhật lại ngày : 20-08-2021

Sophie Building

Giá thuê: 14 USD/m2

Đỗ Xuân Hợp, Phường Phước Long B, Quận 9

Diện tích: 20,50,100,200,400 m2

Hướng: Hướng Bắc

Giá được cập nhật lại ngày : 20-08-2021

SCS Building

Giá thuê: 12 USD/m2

Đường D1, Phường Tân Phú, Quận 9

Diện tích: 90,210,400,1.000,2.000 m2

Hướng: Hướng Bắc

Giá được cập nhật lại ngày : 20-08-2021

Phước Long A Building

Giá thuê: 9 USD/m2

Xa lộ Hà Nội, Phường Phước Long A, Quận 9

Diện tích: 90,220,440 m2

Hướng: Hướng Đông

Giá được cập nhật lại ngày : 20-08-2021

OneHub Saigon Tower

Giá thuê: 19 USD/m2

Đường D1, Phường Tân Phú, Quận 9

Diện tích: 485,1.189,1.294,1.896,1.940 m2

Hướng: Hướng Bắc

Giá được cập nhật lại ngày : 20-08-2021

Melosa Garden

Giá thuê: 4 USD/m2

Đường số 7, Phường Phú Hữu, Quận 9

Diện tích: 97,188 m2

Hướng: Hướng Bắc

Giá được cập nhật lại ngày : 20-08-2021

Hưng Phú Thành Building

Giá thuê: 11 USD/m2

Đỗ Xuân Hợp, Phường Phước Long B, Quận 9

Diện tích: 50,100,200,250 m2

Hướng: Hướng Bắc

Giá được cập nhật lại ngày : 20-08-2021

494 Building

Giá thuê: 4 USD/m2

Đường 494, Phường Tăng Nhơn Phú A, Quận 9

Diện tích: 100,200,300

Hướng: Hướng Bắc

Giá được cập nhật lại ngày : 20-08-2021

Số tòa nhà: 14