Tòa nhà 101 Láng Hạ văn phòng cho thuê Hà Nội

Giá thuê: 17 USD/m2

101 Láng Hạ, Quận Đống Đa

Diện tích: 800 m2

Hướng:

Giá được cập nhật lại ngày : 27-07-2021

Toà nhà M3 M4 Nguyễn Chí Thanh văn phòng cho thuê Hà Nội

Giá thuê: 12 USD/m2

91 Nguyễn Chí Thanh, Quận Đống Đa

Diện tích: 1.000 m2

Hướng:

Giá được cập nhật lại ngày : 31-07-2021

Toà nhà TDL Building văn phòng cho thuê Quận Đống Đa

Giá thuê: 20 USD/m2

22 Láng Hạ, Quận Đống Đa

Diện tích: 400 m2

Hướng:

Giá được cập nhật lại ngày : 31-07-2021

Toà nhà Hapro Building văn phòng cho thuê Quận Đống Đa

Giá thuê: 24 USD/m2

11B Cát Linh, Quận Đống Đa

Diện tích: 1.240 m2

Hướng:

Giá được cập nhật lại ngày : 31-07-2021

Toà Nhà 85 Nguyễn Chí Thanh văn phòng cho thuê Quận Đống Đa

Giá thuê: 12 USD/m2

85 Nguyễn Chí Thanh, Quận Đống Đa

Diện tích: 600 m2

Hướng:

Giá được cập nhật lại ngày : 31-07-2021

Toà Nhà Geleximco văn phòng cho thuê Quận Đống Đa

Giá thuê: 20 USD/m2

36 Hoàng Cầu, Quận Đống Đa

Diện tích: 1.500 m2

Hướng:

Giá được cập nhật lại ngày : 31-07-2021

Toà nhà Vitraco Building văn phòng cho thuê Quận Đống Đa

Giá thuê: 12 USD/m2

A1 Thái Thịnh, Quận Đống Đa

Diện tích: 105 m2

Hướng:

Giá được cập nhật lại ngày : 31-07-2021

Tòa nhà PV Oil tower văn phòng cho thuê Quận Đống Đa

Giá thuê: 12 USD/m2

Thái Thịnh, Quận Đống Đa

Diện tích: 315 m2

Hướng:

Giá được cập nhật lại ngày : 31-07-2021

Tòa nhà 188 Trường Chinh văn phòng cho thuê Quận Đống Đa

Giá thuê: 12 USD/m2

188 Trường Chinh, Quận Đống Đa

Diện tích: 180 m2

Hướng:

Giá được cập nhật lại ngày : 31-07-2021

Toà nhà Đào Duy Anh Tower văn phòng cho thuê Quận Đống Đa

Giá thuê: 18 USD/m2

9 Đào Duy Anh, Quận Đống Đa

Diện tích: 1.500 m2

Hướng:

Giá được cập nhật lại ngày : 31-07-2021

Toà nhà Hoa Cương Building văn phòng cho thuê Quận Đống Đa

Giá thuê: 11 USD/m2

18 Ngõ 11 Thái Hà, Quận Đống Đa

Diện tích: 400 m2

Hướng:

Giá được cập nhật lại ngày : 31-07-2021

Toà Nhà GP Invest văn phòng cho thuê Quận Đống Đa

Giá thuê: 11 USD/m2

170 Đê La Thành, Quận Đống Đa

Diện tích: 2.500 m2

Hướng:

Giá được cập nhật lại ngày : 31-07-2021