Số tòa nhà: 1

Thai Building văn phòng cho thuê Huyện Hoài Đức

Giá thuê: 25 USD/m2

Dương Đình Nghệ, Huyện Hoài Đức

Diện tích: 16.502 m2

Hướng:

Giá được cập nhật lại ngày : 31-07-2021

Số tòa nhà: 1