Yến Nguyễn Building

Giá thuê: 7 USD/m2

Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Quận Bình Thạnh

Diện tích: 234 m2

Hướng: Hướng Bắc

Giá được cập nhật lại ngày : 20-08-2021

Xô Viết Nghệ Tĩnh Building

Giá thuê: 7 USD/m2

Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 24, Quận Bình Thạnh

Diện tích: 40,50,60,100,150,200,220 m2

Hướng: Hướng Đông

Giá được cập nhật lại ngày : 20-08-2021

Win Home Ung Văn Khiêm

Giá thuê: 11 USD/m2

Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh

Diện tích: 45,55,100 m2

Hướng: Hướng Bắc

Giá được cập nhật lại ngày : 20-08-2021

Win Home Ung Văn Khiêm 2

Giá thuê: 14 USD/m2

Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh

Diện tích: 46,55,129,215 m2

Hướng: Hướng Nam

Giá được cập nhật lại ngày : 20-08-2021

Win Home Phan Xích Long

Giá thuê: 6 USD/m2

Phan Xích Long, Phường 3, Quận Bình Thạnh

Diện tích: 30,60,90,135 m2

Hướng: Hướng Đông

Giá được cập nhật lại ngày : 20-08-2021

Win Home Quốc Lộ 13

Giá thuê: 10 USD/m2

Quốc Lộ 13, Phường 26, Quận Bình Thạnh

Diện tích: 25,40,65,130,260,520 m2

Hướng: Hướng Đông

Giá được cập nhật lại ngày : 20-08-2021

Win Home Bạch Đằng 4

Giá thuê: 10 USD/m2

Bạch Đằng, Phường 15, Quận Bình Thạnh

Diện tích: 60,120,180,240,300 m2

Hướng: Hướng Đông

Giá được cập nhật lại ngày : 20-08-2021

Win Home Bùi Đình Túy

Giá thuê: 9 USD/m2

Bùi Đình Túy, Phường 12, Quận Bình Thạnh

Diện tích: 16,35,72,144,288,432 m2

Hướng: Hướng Nam

Giá được cập nhật lại ngày : 20-08-2021

Win Home Building

Giá thuê: 11 USD/m2

Đinh Bộ Lĩnh, Phường 26, Quận Bình Thạnh

Diện tích: 70 m2

Hướng: Hướng Đông

Giá được cập nhật lại ngày : 20-08-2021

Win Home Đinh Bộ Lĩnh

Giá thuê: 6 USD/m2

Đinh Bộ Lĩnh, Phường 24, Quận Bình Thạnh

Diện tích: 15,35,65 m2

Hướng: Hướng Nam

Giá được cập nhật lại ngày : 20-08-2021

Win Home Đinh Bộ Lĩnh 3

Giá thuê: 11 USD/m2

Đinh Bộ Lĩnh, Phường 26, Quận Bình Thạnh

Diện tích: 45,60,120,180,300 m2

Hướng: Hướng Bắc

Giá được cập nhật lại ngày : 20-08-2021

Win Home Đường D5

Giá thuê: 12 USD/m2

Đường D5, Phường 25, Quận Bình Thạnh

Diện tích: 50,70,120 m2

Hướng: Hướng Nam

Giá được cập nhật lại ngày : 20-08-2021