Tòa nhà IC Building văn phòng cho thuê Quận Cầu Giấy

Giá thuê: 17 USD/m2

Duy Tân, Quận Cầu Giấy

Diện tích: 380 m2

Hướng:

Giá được cập nhật lại ngày : 27-07-2021

Star Tower (Tháp Ngôi Sao) văn phòng cho thuê Quận Cầu Giấy

Giá thuê: 15 USD/m2

Dương Đình Nghệ, Quận Cầu Giấy

Diện tích: 1.200 m2

Hướng:

Giá được cập nhật lại ngày : 27-07-2021

Tòa nhà Công đoàn ngân hàng văn phòng cho thuê Quận Cầu Giấy

Giá thuê: 13 USD/m2

Duy Tân, Quận Cầu Giấy

Diện tích: 500 m2

Hướng:

Giá được cập nhật lại ngày : 27-07-2021

Toà nhà Kim Ánh văn phòng cho thuê Quận Cầu Giấy

Giá thuê: 10 USD/m2

78 Duy Tân, Quận Cầu Giấy

Diện tích: 640 m2

Hướng:

Giá được cập nhật lại ngày : 27-07-2021

Tòa Nhà 3D Center văn phòng cho thuê Quận Cầu Giấy

Giá thuê: 15 USD/m2

Duy Tân, Quận Cầu Giấy

Diện tích: 430 m2

Hướng:

Giá được cập nhật lại ngày : 31-07-2021

Tòa Nhà Bảo Anh Building văn phòng cho thuê Quận Cầu Giấy

Giá thuê: 13 USD/m2

Trần Thái Tông, Quận Cầu Giấy

Diện tích: 280 m2

Hướng:

Giá được cập nhật lại ngày : 31-07-2021

Tòa Nhà San Nam văn phòng cho thuê Quận Cầu Giấy

Giá thuê: 12 USD/m2

Duy Tân, Quận Cầu Giấy

Diện tích: 480 m2

Hướng:

Giá được cập nhật lại ngày : 27-07-2021

New Center Building văn phòng cho thuê Quận Cầu Giấy

Giá thuê: 12 USD/m2

2 Hoàng Đạo Thúy, Quận Cầu Giấy

Diện tích: 122 m2

Hướng:

Giá được cập nhật lại ngày : 31-07-2021

Tòa Nhà Kailash Building văn phòng cho thuê Quận Cầu Giấy

Giá thuê: 11 USD/m2

Duy Tân, Quận Cầu Giấy

Diện tích: 131 m2

Hướng:

Giá được cập nhật lại ngày : 31-07-2021

Tòa nhà AP Building văn phòng cho thuê Hà Nội

Giá thuê: 11 USD/m2

58 Trần Thái Tông, Quận Cầu Giấy

Diện tích: 265 m2

Hướng:

Giá được cập nhật lại ngày : 31-07-2021

Tòa Nhà Intracom Building văn phòng cho thuê Quận Cầu Giấy

Giá thuê: 12 USD/m2

Duy Tân, Quận Cầu Giấy

Diện tích: 630 m2

Hướng:

Giá được cập nhật lại ngày : 31-07-2021

Tòa nhà 2T Corporation văn phòng cho thuê Quận Cầu Giấy

Giá thuê: 10 USD/m2

Mai Dịch, Quận Cầu Giấy

Diện tích: 600 m2

Hướng:

Giá được cập nhật lại ngày : 31-07-2021