Số tòa nhà: 1

LeadVisor Tower văn phòng cho thuê Quận Bắc Từ Liêm

Giá thuê: 22 USD/m2

36 Phạm Văn Đồng, Quận Bắc Từ Liêm

Diện tích: 920 m2

Hướng:

Giá được cập nhật lại ngày : 31-07-2021

Số tòa nhà: 1