Win Home Trần Huy Liệu

Giá thuê: 14 USD/m2

Trần Huy Liệu, Phường 12, Quận Phú Nhuận

Diện tích: 58,116,174 m2

Hướng: Hướng Đông

Giá được cập nhật lại ngày : 20-08-2021

Win Home Nguyễn Văn Đậu

Giá thuê: 10 USD/m2

Nguyễn Văn Đậu, Phường 5, Quận Phú Nhuận

Diện tích: 20,50,100,150,175,220,350,400,700 m2

Hướng: Hướng Nam

Giá được cập nhật lại ngày : 20-08-2021

Win Home Hoa Cau

Giá thuê: 13 USD/m2

Hoa Cau, Phường 7, Quận Phú Nhuận

Diện tích: 25,50,95 m2

Hướng: Hướng Bắc

Giá được cập nhật lại ngày : 20-08-2021

Win Home Huỳnh Văn Bánh

Giá thuê: 13 USD/m2

Huỳnh Văn Bánh, Phường 14, Quận Phú Nhuận

Diện tích: 20,40,50,86,172,344,688,774 m2

Hướng: Hướng Bắc

Giá được cập nhật lại ngày : 20-08-2021

Win Home Đào Duy Anh

Giá thuê: 10 USD/m2

Đào Duy Anh, Phường 9, Quận Phú Nhuận

Diện tích: 30,70,90,118 m2

Hướng: Hướng Bắc

Giá được cập nhật lại ngày : 20-08-2021

We Office Trần Huy Liệu

Giá thuê: 11 USD/m2

Trần Huy Liệu, Phường 15, Quận Phú Nhuận

Diện tích: 44,66,110,154,176 m2

Hướng: Hướng Bắc

Giá được cập nhật lại ngày : 20-08-2021

VST Building

Giá thuê: 10 USD/m2

Hoàng Văn Thụ, Phường 15, Quận Phú Nhuận

Diện tích: 39,78,156,312 m2

Hướng: Hướng Bắc

Giá được cập nhật lại ngày : 20-08-2021

Vision Tower

Giá thuê: 9 USD/m2

Hoàng Minh Giám, Phường 9, Quận Phú Nhuận

Diện tích: 50,75,100,150 m2

Hướng: Hướng Bắc

Giá được cập nhật lại ngày : 20-08-2021

Vital Building

Giá thuê: 15 USD/m2

Phan Đình Phùng, Phường 17, Quận Phú Nhuận

Diện tích: 270,540,1080,3458 m2

Hướng: Hướng Bắc

Giá được cập nhật lại ngày : 20-08-2021

Vimadeco Building

Giá thuê: 16 USD/m2

Nguyễn Văn Trỗi, Phường 11, Quận Phú Nhuận

Diện tích: 38,50,100,150,250 m2

Hướng: Hướng Bắc

Giá được cập nhật lại ngày : 20-08-2021

Vietoffice Building

Giá thuê: 16 USD/m2

Phan Đình Phùng, Phường 17, Quận Phú Nhuận

Diện tích: 25 m2

Hướng: Hướng Bắc

Giá được cập nhật lại ngày : 20-08-2021

Vietsky Office Building

Giá thuê: 8 USD/m2

Nguyễn Văn Trỗi, Phường 10, Quận Phú Nhuận

Diện tích: 50,80,110 m2

Hướng: Hướng Bắc

Giá được cập nhật lại ngày : 20-08-2021