Win Home Trần Quốc Toản

Giá thuê: 10 USD/m2

Trần Quốc Toản, Phường 8, Quận 3

Diện tích: 25,40,65,100,160,260 m2

Hướng: Hướng Đông

Giá được cập nhật lại ngày : 20-08-2021

Win Home Võ Thị Sáu

Giá thuê: 16 USD/m2

Võ Thị Sáu, Phường 7, Quận 3

Diện tích: 50,70,130 m2

Hướng: Hướng Đông

Giá được cập nhật lại ngày : 20-08-2021

Win Home Võ Văn Tần

Giá thuê: 14 USD/m2

Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3

Diện tích: 40,53 m2

Hướng: Hướng Bắc

Giá được cập nhật lại ngày : 20-08-2021

Winner Land Building

Giá thuê: 14 USD/m2

Cách Mạng Tháng Tám, Phường 6, Quận 3

Diện tích: 45,80,90,135,190 m2

Hướng: Hướng Nam

Giá được cập nhật lại ngày : 20-08-2021

Win Home Nam Kỳ Khởi Nghĩa

Giá thuê: 14 USD/m2

Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 8, Quận 3

Diện tích: 67,134,268,335 m2

Hướng: Hướng Đông

Giá được cập nhật lại ngày : 20-08-2021

Win Home Phạm Ngọc Thạch

Giá thuê: 18 USD/m2

Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3

Diện tích: 56,112,168,224 m2

Hướng: Hướng Nam

Giá được cập nhật lại ngày : 20-08-2021

Western Building

Giá thuê: 23 USD/m2

Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3

Diện tích: 50,100,150,200 m2

Hướng: Hướng Nam

Giá được cập nhật lại ngày : 20-08-2021

VVT Building

Giá thuê: 13 USD/m2

Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3

Diện tích: 210,420,630,840,1.100 m2

Hướng: Hướng Bắc

Giá được cập nhật lại ngày : 20-08-2021

W Building

Giá thuê: 22 USD/m2

Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 6, Quận 3

Diện tích: 20,80,130,195 m2

Hướng: Chưa Xác Định

Giá được cập nhật lại ngày : 20-08-2021

VNO 11 Building

Giá thuê: 13 USD/m2

Huỳnh Tịnh Của, Phường 8, Quận 3

Diện tích: 95,150,185,370,555,740,985 m2

Hướng: Hướng Bắc

Giá được cập nhật lại ngày : 20-08-2021

Vinafor Saigon

Giá thuê: 11 USD/m2

Trương Định, Phường 7, Quận 3

Diện tích: 30,45,60,100,200,300 m2

Hướng: Hướng Nam

Giá được cập nhật lại ngày : 20-08-2021

Vietnam Esports Building

Giá thuê: 21 USD/m2

Trương Định, Phường 6, Quận 3

Diện tích: 50,60,80,90,160,240 m2

Hướng: Hướng Bắc

Giá được cập nhật lại ngày : 20-08-2021